Politika kvalitete i okoliša

Politika društva

Poslovni uspjeh društva Mobilisis d.o.o. počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših Kupaca, vlasnika i zaposlenika, dobavljača, poslovnih partnera, zajednice u kojoj djelujemo u području Razvoja i proizvodnje fleksibilnih proizvoda i aplikacija s mogućnošću primjene u najzahtjevnijim poslovnim procesima s posebnim naglaskom na:
Razvoj i proizvodnju sustava za upravljanje industrijskim procesima, nadzor voznog parka, te mobilno prikupljanje, prijenos, pohranu i analizu podataka.

Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu Kupca kvalitetom pruženih usluga, proizvoda, pravovremenim isporukama i odzivu, osiguranjem dostupnosti informacija o našim proizvodima, uslugama te osiguravanjem zadovoljavanja zahtjeva kupaca kao i zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva. Prilikom izvođenja naših usluga poseban naglasak dajemo smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Svi zaposlenici obvezni su:

 • neprestano raditi na povećanju zadovoljstva naših Kupaca,
 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka,
 • u radnim postupcima pozitivno djelovati na okoliš,
 • poštivati zakonske i ostale zahtjeve, od unutarnjih propisa u Mobilisisu preko lokalnih, državnih i međunarodnih propisa zaštite prirode i okoliša
 • sukladno svojim odgovornostima, poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve na razini društva, tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

Opći ciljevi

 • Zadržavanje postojećeg i neprestano unapređivanje zadovoljstva kupca koji je u centru svih aktivnosti u društva
 • Zapošljavati, dodatno educirati i zadržati kvalificirane zaposlenike
 • Stalno pratiti i usvajati nove trendove
 • Stalno poboljšavati kvalitetu usluga
 • Sprječavanje onečišćenja okoliša / smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
 • Ispunjenje zadanih rokova izvršenja usluga
 • Proširenje postojećeg asortimana proizvoda i usluga
 • Širenje postojećeg tržišta, te potvrđivanje kvalitete usluga društva na nacionalnoj i internacionalnoj osnovi

Krešimir Meštrić

(Direktor)