Odgovorno poslovanje

Odgovorno poslovanje

Mobilisis veliku pozornost pridaje društveno odgovornom poslovanju, ulažući kontinuiran rad i trud kako bi dao doprinos adekvatnom razvoju i poboljšanju kvalitete života u zajednici u kojoj posluje.

Ako želite da Mobilisis d.o.o. podrži neku Vašu inicijativu ili projekt, molimo popunite Zahtjev za dodjelu sponzorstva ili donacije (u nastavku)

Zahtjevi za sponzorstva i donacije za narednu godinu primaju se od siječnja do studenog, no razmatranje istih je krajem mjeseca studenog.

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu za prijavu, šaljite isključivo putem elektroničke pošte na adresu: marketing@mobilisis.hr

Da bi Vaš zahtjev uvrstili u našu bazu, nudimo Vam mogućnost davanja privole da Mobilisis d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke iz zahtjeva za donacijom ili sponzorstvom. Ukoliko nam ne date svoju privolu, nažalost ćemo morati obrisati Vaš zahtjev i nećemo ga razmatrati. Privola se nalazi unutar zahtjeva za sponzorstvo ili donaciju.

Zahtjev za sponzorstvo ili donaciju možete preuzeti ovdje.

Zahtjevu treba priložiti:

Za donacije:

 Detaljan opis projekta/programa:

  • Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
  • Plan rada
  • Očekivani rezultati
  • Materijali, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije

Za sponzorstva:

  • Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
  • Plan rada
  • Očekivani rezultati
  • Marketinške pogodnosti za sponzora
  • Medijska zastupljenost programa
  • Prijedlog mjerenja uspješnosti projekta

Sponzorstva i donacije 2019.

KEREKESH TEATAR
STRELIČARSKI KLUB “CEKIN”
UDRUGA “BEDEM LJUBAVI”
NEZAVISNA UDRUGA MLADIH
VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI
FOI – TJEDAN KARIJERA
FER – JOBFAIR

Aktivnosti tvrtke u segmentu DOP-a usmjerene su prema četiri osnovne skupine sudionika:

Društvo i zajednica

U segmentu društva i društvene zajednice tvrtka svake godine, financijski potpomaže brojne donatorske i sponzorske aktivnosti u društvenoj zajednici, uzimajući u obzir lokalne potrebe i specifičnosti. U 2015. godini tvrtka je za tu namjenu odvojila oko 100.000,00 kuna. Potpomažu se brojni projekti donacijama, sportskim klubovima, aktivnostima djece i mladih, kulturnim institucijama i dr.

Okoliš

Uz svjesno ponašanje sukladno implementiranom certifikatu zaštite okoliša ISO14001 u segmentu okoliša i uređenja Mobilisis stremi što kvalitetnijim poslovnim procesima i ekološki održivom poslovanju. U svom poslovanju koristi štedne žarulje, nastoji reciklirati što veći dio papira, grijanje i hlađene zgrada provoditi na maksimalno efikasan i ekološki način, tvrtka redovito održava opremu kako bi povećala njezinu kvalitetu i trajnost te kontinuirano nalazi načine za što efikasnijim i ekološki prihvatljivijim poslovanjem.

Imajući u vidu gore navedene segmente DOP-a, posebne vrijednosti tvrtke Mobilisis su povjerenje, osmišljavanje budućnosti, pouzdanost, rezultati i usmjerenost na klijente. Sve to je polazište djelovanja svakog našeg zaposlenika. Te vrijednosti osiguravaju zajednički, sveobuhvatni identitet tvrtke Mobilisis.

Pismenu uputu korisniku EE opreme od strane Proizvođača/Prodavatelja EE opreme možete preuzeti ovdje.

Klijenti

Svjesni smo činjenice da je lojalan klijent najveće blago svake tvrtke. Imajući tu činjenicu u vidu poslovna etika zauzima visoko mjesto na listi prioriteta tvrtke. Tvrtka nastoji da na vrijeme obavještava svoje klijente i poslovne suradnike o svim promjenama koje se odnose na njeno poslovanje, novim proizvodima, uslugama, itd.

Veliku ulogu kod stvaranja povjerenja klijenata ima to što su klijenti u našoj tvrtki prepoznali partnera koji je profesionalan u obavljanju svojeg posla, korektan i prilagodljiv u odnosima s klijentima i konkurentan u odnosu na ostale tvrtke koje se bave istim ili sličnim poslovima.

Naš doprinos društvu u kojem poslujemo i odgovornost prema našim klijentima i partnerima dokazujemo kroz certifikate koje posjedujemo.

Zaposlenici

Tvrtka nastoji osigurati kvalitetno okruženje i sredstva za rad svim svojim zaposlenicima te omogućiti edukaciju i stručno usavršavanje. Kako bi bili spremni odgovoriti novim izazovima koji se postavljaju pred nas, kontinuirano ulažemo u poboljšanje uvjeta rada, uspostavljanje sustava motiviranja, promicanje kompanijskih vrijednosti, razvoj kompetencija, razvoj i integraciju mladih osoba bez prethodnog radnog iskustva, sustav napredovanja i nagrađivanja, povećanje efikasnosti, kao i u niz drugih programa koji doprinose našoj izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima. Osim brojnih programa edukacije i treninga tvrtka organizira i određene oblike korporativnog volontiranja kako bi dodatno potaknula društvenu svijest i empatiju svojih zaposlenika.