Objava prve izmjene dokumentacije EV05/2017

Objava prve izmjene dokumentacije EV05/2017

11.5.2018.

Objava prve izmjene Dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave EV 05/2017 za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava stolnih računala, prijenosnih računala, ekrana računala, MF pisača, licenci i softwarea – 1. i 2. faza. Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku JAVNA NABAVA