Objava prve izmjene dokumentacije EV04/2017

Objava prve izmjene dokumentacije EV04/2017

22.3.2018.

Objava prve izmjene Dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave EV 04/2017 za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava i implementacija ERP sustava. Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku JAVNA NABAVA