Objava prve izmjene dokumentacije EV 02/2017

Objava prve izmjene dokumentacije EV 02/2017

22.9.2017.

Objava prve izmjene Dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave EV 02/2017 za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Izgradnja proizvodno-poslovnog objekta koji se sastoji od dva dijela zgrade i mosta između zgrada, uređenje okoliša oko objekta. Cjelokupnu izmjenjenu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku JAVNA NABAVA