Objava obavijesti o nabavi EV 30/2018

Objava obavijesti o nabavi EV 30/2018

18.9.2018.

Objava obavijesti o nabavi u postupku javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava ostale elektroničke opreme. Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku JAVNA NABAVA