Objava obavijesti o nabavi EV 10/2018

Objava obavijesti o nabavi EV 10/2018

6.7.2018.

Objava obavijesti o nabavi u postupku javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava uredskog namještaja i opreme. Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku JAVNA NABAVA