Objava obavijesti o nabavi EV 09/2018

Objava obavijesti o nabavi EV 09/2018

12.10.2018.

Objava obavijesti o nabavi u postupku javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava uređaja, alata, zaštite i strojeva – 2. faza. Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku JAVNA NABAVA