Mobilisis se uključio u nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“

Mobilisis se uključio u nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“

25.1.2017.

Uvidom u podatke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o ozljedama na radu (ONR) u Republici Hrvatskoj u 2010. godini prijavljeno je 18.656 ozljeda na radu, dok je 2015. godine prijavljeno 16.111 ozljeda na radu. Ključni ciljevi kampanje su zaštita na radu kao sastavni dio strateških i operativnih planova poslovanja, unaprjeđivanje prevencije rizika na radu, razvijanje kulture zaštite na radu, informiranje, educiranje i motiviranje svih ključnih dionika za učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu te razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavca, radničkih vijeća, sindikata, radničkih predstavnika u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite na radu.

Zaštita na radu je i moja odgovornost.

Uključite se i Vi!

Više o kampanji pogledajte ovdje: http://zuznr.hr/nacionalna-kampanja-stop-ozljedama-na-radu-2/