MagSense reference

Grad Stuttgart – Njemačka – REWE trgovački centar – 3DTC brojač prometa

U blizini grada Stuttgarta kod mjesta Leinfelden-Echterding  instaliran je MagSense sustav brojanja ulaza/izlaza (3DTC brojač prometa) vozila u šoping centru REWE. Sustav brojanjem vozila prikuplja i obrađuje podatke unutar parkirnog prostora te prosljeđuje informacije o broju slobodnih mjesta do LED informativnih displeja koji o realnom vremenu obavještavaju korisnika o stanju slobodnih mjesta unutar parkirne garaže.

Šoping centar kapaciteta 315 parkirnih mjesta na tri razine vrlo je posjećen te radi od 7 do 24h te je MagSense sustav brojanja vozila od velike pomoći u regulaciji prometa.

https://www.mobilisis.eu/en/references/rewe/

Grad Mosbach – Njemačka – 3DTC brojač prometa

Na više lokacija u Njemačkom gradu Mosbachu instaliran je Traffic sustav brojanja vozila kod ulaska u garažu i na otvorena parkirališta. Sustav broji vozila na parkirališnoj infrastrukturi 628 parkirnih mjesta te informacije o broju slobodnih mjesta unutar svakog parking prostora prikazuje na LED informativnim displejima postavljenim na više lokacija u gradu. Također korisnik u potrazi za parkingom se u svakom trenutku može navigirati na slobodan parking upotrebom mobilne aplikacije za navođenje.

https://www.mobilisis.eu/en/references/mosbach/

Picture3
2
3

Grad Pfungstadt – Njemačka – 3DTC brojač prometa

Na lokaciji grada Pfungstadta u Njemačkoj instaliran je 3DTC brojač prometa. Sustav brojanja vozila kod ulaska u parkirni prostor napaja se putem solarnog panela osiguravajući autonomiju samog sustava.Podaci o broju slobodnih mjesta unutar parking prostora dostupni su samom korisniku putem mobilne aplikacije za navigiranje.http://solcount.com/truckcount/installation.html

Grad Budimpešta – Mađarska – Detekcija parkiranja vozila

U gradu Budimpešti u Mađarskoj instaliran je parking sustav detekcije parkiranja za praćenje stanja slobodnih mjesta za ukupno 15 parkirnih mjesta. Sustav u realnom vremenu prati status parkirnih mjesta rezerviranih za električna vozila te vozila namijenjena za obiteljski parking. Također izvršena je integracija sustava sa SKIDATA sustavom te se podaci o stanju pojedinih tipova parkirnih mjesta prosljeđuju do LED informativnog displeja.

Grad Győr – Mađarska – Detekcija parkiranja vozila

U gradu Györu na sjeveru Mađarske instaliran je parkirni sustav detekcije parkiranja za ukupno 90 parkirnih mjesta. Sustav u realnom vremenu prati stanje parkirnog mjesta te podatke o dostupnosti šalje putem lokalnog sustava do LED informativnih panela za navigaciju korisnika do slobodnog parkirnog mjesta.Integracija sustava izvršena je u suradnji sa INDECT sustavom.

Grad Linz – Austrija – Plus City Shopping Centar – detekcija parkiranja vozila

Unutar velikog šoping centra u Austriji na lokaciji Plus City Linz instaliran je sustav detekcije parkiranog vozila. Sustav u realnom vremenu prati stanje parkirnog mjesta te podatke o dostupnosti šalje putem lokalnog sustava do LED informativnih panela za navigaciju korisnika do slobodnog parkirnog mjesta.https://www.mobilisis.eu/en/references/pluscity-linz/

Grad Frankfurt – Njemačka – Fraport AG – Detekcija aviona

Na lokaciji Frankfurtskog aerodroma na zrakoplovnoj pisti instaliran je pilot projekt detekcije Aviona. Sustav u realnom vremenu detektira prisutnost aviona te klasificira tipove aviona prema dimenzijama samog aviona. Instalacijski dio potpuno je izoliran te nema utjecaja ni nikakvih dijelova komponenata unutar same piste.

https://www.mobilisis.eu/en/references/airport-frankfurt/

Grad Köln Bonn – Njemačka – 3DTC Brojač prometa

U parking garaži kapaciteta 6000 parkirnih mjesta pokraj aerodroma Köln instaliran je sustav 3DTC brojač prometa za brojanje vozila. Garaža je podijeljena na osam katova te svaki kat ima po tri sektora. Sustav broji prolaske vozila unutar svakog kata i sektora te LED informativnim strelicama navigira korisnika do slobodnih mjesta. Upravljanje parking sustavom moguće je preko Web portala, te samim time korisnik ima uvid u stanje parking garaže.

https://www.mobilisis.eu/en/references/airport-cologne-bonn/

Grad Limerick – Irska – Parkirni sustav za električne punionice

U gradu Limericku u dalekoj Irskoj instaliran je parking sustav praćenja stanja slobodnih mjesta za ukupno 12 parkirnih mjesta. Sustav u realnom vremenu prati status parkirnih mjesta rezerviranih za električna vozila. U svakom trenu korisnik mobilnom aplikacijom za navođenje može pronaći slobodno parkirno mjesto. Također izvršena je integracija sustava sa lokalnim koncesionarom.

Grad Dingolfing – Njemačka – BMW – Detekcija parkiranja vozila

Na lokaciji kamionskog parkinga u gradu Dingolfingu instaliran je parkirni sustav detekcije parkirnih mjesta za teretna vozila. Sustav u realnom vremenu prati stanje parkirališta za ukupno 8 parkirnih mjesta namijenjenih za kamione te podatke prosljeđuje putem postojećeg sustava integriranog sa MagSense parking rješenjem do samog koncesionara.

Grad Jeruzalem – Izrael – Detekcija parkiranja vozila

U gradu Jeruzalemu u državi Izrael instaliran je MagSense parking sustav detekcije parkiranja za ukupno 200 mjesta. MagSense rješenje uvelike pripomaže korisnicima u potrazi za parkirnim mjestima koja su specifična po tome što parking nije standardno označen i markiran.Također korisnik primjenom mobilne aplikacije u svakom trenu ima uvid u stanje parkirališta a samim time se može navigirati do slobodnih mjesta.Pozicionirani displeji u gradu pravovremeno obavještavaju korisnika o broju slobodnih mjesta u pojedinim ulicama.https://www.tportal.hr/biznis/clanak/mobilisis-u-izraelu-integrirao-najnoviji-parkom-sustav-za-pametno-parkiranje-20161208

Grad Nürnberg – Njemačka – 3DTC Brojač prometa

U gradu Nürnbergu na lokaciji parkinga kod kazališne dvorane ugrađen je 3DTC sustav brojanja vozila unutar same garaže. Sustav broji prolaske vozila unutar same garaže te informacije o slobodnim mjestima prosljeđuje do LED informativnog displeja smještenog unutar garaže. 

Grad Köln Messe – Njemačka – 3DTC Brojač prometa

Na lokaciji novo izgrađene parkirne garaže kapaciteta 3260 parkirnih mjesta na ukupno pet katova u gradu Kölnu instaliran je 3DTC sustav sa ukupno 35 brojača. Sustav je prosljeđuje podatke o prolascima  vozila BEBARMATIC sustavu koji dalje prosljeđuje status sekcija parking garaže do nadzornih semafora za usmjeravanje prometa.

https://www.bebarmatic.de/branchen/messen/koelnmesse.html

Grad Slavonski Brod – Hrvatska – Parkirni sustav za električne punionice

Na lokaciji grada Slavonskog Broda kod Vukovarske ulice ugrađen je MagSense sustav detekcije dvaju parkirnih mjesta namjenjenih za parkiranje električnih vozila.Unutar same električne punionice smješten je MagSense kontroler koji u realnom vremenu dohvaća podatke o statusu parkirnih mjesta te vizualizira stanje prikazom na MagSense Web portalu. Korišteni podaci mogu se koristiti se za dobivanje statističkih vrijednosti stanja parkiranja na tjednoj, mjesečnoj ili godišnji bazi. Također korisnik električnog vozila u potrazi za punionicom vozila u svakom se trenutku primjenom mobilne aplikacije može navigirati do slobodnog parkirnog mjesta.

Grad Zagreb – Hrvatska – Detekcija parkiranja vozila

Na lokaciji Sky Office Towera ugrađen je sustav detekcije zauzeća parkirnih mjesta na 6 parkirnih mjesta. Sustav bilježi te detektira parkirana vozila za tri tipova regularnih parkirnih mjesta i tri mjesta namjenjena za parkiranje električnih vozila. Podaci dobiveni praćenjem vizualiziraju se na MagSense portalu iz kojeg se vuku željeni statistički izvještaji.Također korisnik se u svakom trenutku primjenom mobilne aplikacije može navigirati do slobodnog parkirnog mjesta.
22

Grad Šibenik – Hrvatska – Detekcija parkiranja vozila i 3DTC brojači vozila

Na lokaciji Ulice Ante Starčevića kod Šibenika instaliran je MagSense sustav detekcije parkiranja vozila za ukupno 17 parkirnih mjesta. Sustav u realnom vremenu detektira stanje svakog parkirnog mjesta te podatke šalje u Cloud sustav gdje se podaci obrađuju te prosljeđuju do LED informativnog displeja pozicioniranog na samoj lokaciji parkinga. Samim time korisnik u potrazi za parkiranjem može imati uvid u stanje broja slobodnih mjesta putem LED informativnog displeja na samom parkiralištu ili putem mobilne aplikacije za navođenje do slobodog mjesta za parkiranje.Također izvršena je integracija sa parkirnom službom RAO te samim time kontrolor parkinga u realnom vremenu može izvršiti pregled svakog parkirnog mjesta, zabilježiti vozilo te u realnom vremenu dobiti parametre parkiranja vozila poput vremena početka parkiranja te ukupnog trajanja parkiranja.Također na lokaciji kod Prilaza tvornici ugrađen je Traffic Counter sustav brojanja vozila za parking ukupnog kapaciteta 300 vozila. Sustav brojanjem ulaska/izlaska svakog vozila prikuplja informaciju o broju slobodnih mjesta unutar parkinga te prosljeđuje informacije putem Internetske veze do LED informativnog displaya pozicioniranog kod ulaska u sam grad. U svakom trenutku korisnik u potrazi za parkingom putem mobilne aplikacije namjenjene za pametne mobitele može se navigirati do parkinga bez dodatnog stresa nastalog prilikom traženja slobodnih parkirnih mjesta.
dub1

Grad Dubrovnik – Hrvatska – Detekcija parkiranja vozila

Na Obali Stjepana Radića na ukupno 30 parkirnih mjesta postavljen je MagSense sustav detekcije parkiranja vozila. U gradu Dubrovnik ugrađen je inovativan sustav detekcije vozila na neoznačenom djelu parkinga. Sustav detektira parkirno vozilo na površini ceste te naprednim algoritmom proračunava duljinu vozila dovoljnu za slobodno mjesto. Sustav može biti ugrađen uz rub kolnika bez obzira na oznake parkirnog mjesta.Svi podaci o slobodnim mjestima dostupni su na LED informativnom displeju te putem mobilne aplikacije za navigiranje.Također izvršena je integracija sa RAO parkirnom službom te kontrolor prilikom kontrole parkinga ima uvid u stanje svih parkirnih sesija.http://dubrovackidnevnik.rtl.hr/vijesti/grad/gruz-dobiva-pametni-parking-najveci-smart-city-projekt-u-hrvatskoj-pocinje-u-dubrovnikuhttps://www.total-croatia-news.com/travel/3026-dubrovnik-has-the-first-smart-street-in-croatiahttp://www.bug.hr/vijesti/dubrovniku-ht-zapoceo-veliki-smart-city-proje/150420.aspxhttps://www.tportal.hr/tehno/clanak/u-dubrovniku-je-ht-zapoceo-najveci-smart-city-projekt-do-sada-20160209

Grad Sisak – Hrvatska – Detekcija parkiranja vozila

Na lokaciji Rimske ulice te trga bana J.Jelačića kod Siska instaliran je MagSense sustav detekcije zauzeća vozila za ukupno 80 parkirnih mjesta. Sustav u realnom vremenu detektira stanje svakog parkirnog mjesta te podatke šalje u Cloud sustav gdje se podaci obrađuju te prosljeđuju do LED informativnog displeja pozicioniranog na lokaciji parkinga. Samim time korisnik u potrazi za parkiranjem može imati uvid u stanje broja slobodnih mjesta putem LED informativnog displeja na samom parkiralištu ili putem mobilne aplikacije za navođenje do slobodog mjesta za parkiranje.Pilot projekt smart parking SisakAplikacija za lakše parkiranje
Picture1

Grad Varaždin – Hrvatska – Detekcija parkiranja vozila i 3DTC Brojači prometa

Na više lokacija u gradu Varaždinu postavljen je MagSense sustav senzorike za detekciju stanja parkirnih mjesta. Sustav obuhvaća garaže, brojače prometa te detekciju svakog pojedinog parkirnog mjesta za ukupno 900 parkirnih mjesta. Također na više lokacija u gradu postavljeni su LED informativni displeji za prikaz stanja pojedinog parkinga. Korisnik prilikom potrage za slobodnim mjestom u svakom trenutku ima dostupne informacije o stanju parkinga diljem grada Varaždina putem displeja ili mobilne aplikacije za navođenje.Također izvršena je integracija sa RAO sustavom te kontrolor prilikom pregleda parkinga ima uvid u stanje svake parkirne sesije.
v1
v2
v3

Grad Helsinki – Finska – Detekcija parkiranja vozila

U gradu Helsinkiu u Finskoj instaliran je MagSense detekcije parkiranja za praćenje broja slobodnih mjesta na vanjskom otvorenom parkingu kapaciteta 32 parkirnih mjesta.

Sustav u realnom vremenu prati stanje parkirnog mjesta te podatke o dostupnosti šalje putem lokalnog sustava do LED informativnih panela za navigaciju korisnika do slobodnog parkirnog mjesta.

helsinksi1

Grad Jeddah – Saudijska Arabija – Red Sea Mall – Detekcija parkiranja vozila

U Saudijsku Arabiju isporučen je i instaliran MagSense sustav detekcije parkiranja vozila za praćenje broja slobodnih mjesta na gornjoj etaži šoping centra kapaciteta 225 parkirnih mjesta.

Sustav u realnom vremenu prati stanje parkirnog mjesta te podatke o dostupnosti šalje putem lokalnog sustava do LED informativnih panela za navigaciju korisnika do slobodnog parkirnog mjesta.

Integracija sustava izvršena je u suradnji sa INDECT sustavom.

Grad Leipzig – Njemačka – 3DTC Brojač prometa

U blizini Leipziga instaliran je MagSense sustav brojanja ulaza/izlaza (3DTC brojač prometa) vozila parkirnoj garaži. Sustav brojanjem vozila prikuplja i obrađuje podatke unutar parkirnog prostora te prosljeđuje informacije o broju slobodnih mjesta putem digitalnih izlaza koji obavještavaju korisnika o stanju slobodnih mjesta unutar parkirnog prostora. Integracija sustava izvršena je sa firmom LASE GmbH.

lep1
lep2