EV 30/2018

NABAVA – DOKUMENTACIJA O NABAVI – FINANCIRANO IZ ESIF-A BR.KK.03.2.1.05.0049

EV 30/2018 – Nabava ostale elektroničke opreme (objavljeno 18.09.2018.)

 

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju:

01 Obavijest o nabavi EV 30

02 Dokumentacija za nadmetanje EV 30

03 Prilog I Ponudbeni list EV 30

04 Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja EV 30

05 Prilog III_Tehnička specifikacija-Troškovnik_2018 09 15