EV 05/2017

NABAVA – DOKUMENTACIJA O NABAVI – FINANCIRANO IZ ESIF-A BR.KK.03.2.1.05.0049

EV 05/2017 – Nabava stolnih računala, prijenosnih računala, ekrana računala, MF pisača, licenci i softwarea – 1. i 2. faza (objavljeno 04.05.2018.)

 

Objava Odluke o poništenju ponovljene nabave za EV 05 Grupa 9 (29.08.2018.):

Odluka o poništenju_ponovljeni postupak grupa 9_2018 08 07

 

Ponovljena nabava za Grupu 9 (17.07.2018.):

01 EV 05_Dokumentacija za nadmetanje

02 EV 05_Obavijest o nabavi_Grupa 9

03 PRILOG I_Ponudbeni list_Grupa 9

04 PRILOG II_Izjava o nepostojanju razloga za isključenja

05 PRILOG III I_Tehnička specifikacija_Grupa 9

06 PRILOG IV_I_ Troškovnik za Grupu 9

 

Odluka o poništenju nabave za grupu 9 (21.06.2018.):

Odluka o poništenju nabave za grupu 9

 

00 EV 05_Pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje

 

Prva izmjena dokumentacije (11.05.2018.):

00 Odluka o izmjeni dokumentacije za nadmetanje

02 Dokumentacija za nadmetanje_1. izmjena

03_PRILOG III A_Tehnička specifikacija_Grupa 1

03_PRILOG III F_Tehnička specifikacija_Grupa 6

03_PRILOG III G_Tehnička specifikacija_Grupa 7

05 PRILOG IV_F_ Troškovnik za Grupu 6

 

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju:

01_Obavijest o nabavi EV 05

02_Dokumentacija za nadmetanje

03_PRILOG III A_Tehnička specifikacija_Grupa 1

03_PRILOG III B_Tehnička specifikacija_Grupa 2

03_PRILOG III C_Tehnička specifikacija_Grupa 3

03_PRILOG III D_Tehnička specifikacija_Grupa 4

03_PRILOG III E_Tehnička specifikacija_Grupa 5

03_PRILOG III F_Tehnička specifikacija_Grupa 6

03_PRILOG III G_Tehnička specifikacija_Grupa 7

03_PRILOG III H_Tehnička specifikacija_Grupa 8

03_PRILOG III I_Tehnička specifikacija_Grupa 9

03_PRILOG III J_Tehnička specifikacija_Grupa 10

04 PRILOG II_Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

05 PRILOG IV_A_ Troškovnik za Grupu 1

05 PRILOG IV_B_ Troškovnik za Grupu 2

05 PRILOG IV_C_ Troškovnik za Grupu 3

05 PRILOG IV_D_ Troškovnik za Grupu 4

05 PRILOG IV_E_ Troškovnik za Grupu 5

05 PRILOG IV_F_ Troškovnik za Grupu 6

05 PRILOG IV_G_ Troškovnik za Grupu 7

05 PRILOG IV_H_ Troškovnik za Grupu 8

05 PRILOG IV_I_ Troškovnik za Grupu 9

05 PRILOG IV_J_ Troškovnik za Grupu 10

06 PRILOG I_Ponudbeni list_EV-05

Dodatak I-Projektni zadatak