Naziv projekta korisnika:

Povećanje konkurentnosti, kvalitete i prihoda od prodaje kroz certifikaciju proizvoda tvrtke Mobilisis d.o.o.

 

Kratki opis projekta:

Mobilisis d.o.o. je krajem 2017. godine na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta prijavio projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti, kvalitete i prihoda od prodaje kroz certifikaciju proizvoda tvrtke Mobilisis d.o.o.“. Mobilisis je započeo provedbu projekta u veljači 2018. godine. Provedbom projektnih aktivnosti tvrtka Mobilisis će certificirati 9 novih proizvoda za europsko, američko i kanadsko tržište. Time će se ostvariti cilj projekt, a to je povećanje ukupne konkurentnosti tvrtke, kvalitete proizvoda i prihoda od prodaje na domaćem i stranim tržištima. Ciljna skupina projekta su uprava i zaposlenici tvrtke, a krajnji korisnici sadašnji i budući kupci i korisnici proizvoda, dobavljači, udruge koje tvrtka donira i stanovnici Varaždinske županije.  Završetak projekta planiran je u listopadu 2018. godine.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je certificiranjem proizvoda povećati konkurentnost tvrtke, kvalitetu proizvoda i prihod od prodaje na domaćem i stranim tržištima. Ostvarenje navedene svrhe projekta teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti povećanju primjene normi, izvoza i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Očekivani rezultati projekta su 9 novih certificiranih proizvoda, povećanje prihoda od prodaje 103,51% i prihoda od izvoza 604,11%.

 

Ukupna vrijednost projekta: 413.535,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 130.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): veljača – listopad 2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Andreja Mišak, e-mail: amisak@mobilisis.hr, tel: +385 42 352 760

Ivana Skupnjak, e-mail: iskupnjak@mobilisis.hr, tel: +385 42 311 777

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mobilisis d.o.o.