EU projekt


Naziv projekta korisnika:

Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu

 

Kratki opis projekta:

Mobilisis je 2016. godine na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta prijavio projekt pod nazivom „Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu“. Nakon odluke o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ tvrtka Mobilisis je započela provedbu projekta u srpnju 2017. godine. Glavni izazov tvrtke Mobilisis d.o.o. su nedovoljni ljudski i prostorni kapaciteti i neadekvatna oprema potrebna za poboljšanje kvalitete proizvoda i širenje poslovanja. Cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu, a uspješna provedba projekta doprinijet će razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima. Ciljna skupina su zaposlenici Društva, a krajnji korisnici sadašnji i budući kupci i korisnici proizvoda, dobavljači, udruge koje Društvo donira i stanovnici Varaždinske županije. Završetak projekta planiran je u srpnju 2019. godine.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Mobilisis d.o.o. izgradnjom novog poslovnog prostora i ulaganjem u opremu. Ostvarenje navedene svrhe projekta teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima. Očekivani rezultati projekta su povećanje prihoda od prodaje 143%, povećanje prihoda od prodaje u inozemstvu za 656% te 29 novozaposlenih.

 

Ukupna vrijednost projekta: 38.252.308,06 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 13.743.033,81 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.07.2017.- 01.07.2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Andreja Mišak, e-mail: amisak@mobilisis.hr, tel: +385 42 352 760

Goran Kanižaj, e-mail: gkanizaj@mobilisis.hr, tel: +385 42 352 756

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Nova poslovna zgrada Mobilisis

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mobilisis d.o.o.